ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลพนา /ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา

***********

   5. ประเมินแบบความพึงพอใจต่อผู้ให้บริการศูนย์แพทย์แผนไทยพนา ประจำปี 2562: โดย ธานี สุขไชย  1ส.ค.61

  4. ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ โดยโรงพยาบาลพนาประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62 : โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ณ 20 ส.ค.61

  3. ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ โดยโรงพยาบาลพนาประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62 : โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ณ 20 ส.ค.61

  2. ประกาศโรงพยาบาลพนารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายวัน/รายคาบ 2 ตำแหน่ง 1.ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานประจำศูนย์จัดเก็บรายได้ 2.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ : โดยฝ่ายบริหารงานทืั่วไป ณ 11 เมษายน 2561 

  1. น.ค.1แพทย์แผนไทยเดือน มิ.ย.55 : โดยงานประกันสุขภาพ 30 มิ.ย.55 

อัพเดตข้อมูล โดย Admin thanee