ประชุมทีมแผนไทย&สหวิชาชีพ 61

ประชุมแพทย์แผนไทยและทีมสหวิชาชีพ อำเภอพนา

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 08.00-16.00 น.

**************

        ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ทีมงานแพทย์แผนไทยทั้งคลินิกและฝ่ายผลิตสมุนไพร ได้จัดอบรมเพิ่มพูนทักษะการดุแลสุขภาพด้วยศาตร์การแพทย์ และทักษะการใช้ยาสมุนไพรกับโรคต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าทีแพทย์แผนไทยอำเภอพนาและทีมสหวิชาชีพต่างๆเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ จำนวน 50 ท่าน และวันนี้ได้รับจาก ทพ.ปิติฤกษ์ อรอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป้นประธานเปิดโครงการในครั้ง      โดยมีจุดประสงค์เพื่อการบูรณาการและการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันกับสหวิชาชีพและการสร้างเครือข่ายแพทย์แผนไทยอำเภอพนา และเป็นการต่อยอดการพัฒนาการส่ง ต่อผู้ป่วยด้านการแพทย์แผนไทย รวมถึงความเฉพาะของอำเภอซึ่งเป็นต้นแบบ อีกทั้งยังมีการประชุมแนวทางการดำเนินงานและการจัดสรรงบประมาณการบริการแพทย์แผนไทยนส.ฐิติมา ทวีท้าว และนางทิพวัลย์ โคดม เภสัชกรปฏิบัติการ และนายปฐมพงศ์ มีธรรม แพทย์แผนไทยโรงพยาบาลพนา บรรยายเทคนิคการใช้ยาสมุนไพรควบคู่กับยาแผนปัจจุบันนายธานี สุขไชย แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ บรรยายภาพรวมของเครือข่ายงานแพทย์แผนไทยอำเภอพนา

  

 

โดย สำนักข่าว Phana News 27.09.2561 :Thanee sukchai  ภาพจาก ต้นกล้วยเขมราฐ