ประชุมการวิจัยฯภาคีเครือข่าย

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา โรงพยาบาลพนา นำโดย นพ.ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นพ.อมรธีร์ ศรีสะอาด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนา ร่วมกับภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และภาคีเครือข่ายงานวิจัย ร่วมประชุมหารือการต่อยอดงานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและการสกัดสารสำคัญในกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ในเขตสุขภาพที่ 10

ธานี สุขไชย