“บริษัทพนาพรรณ วิสาหกิจ เพื่อสังคม”

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์แพทย์แผนไทยพนา โรงพยาบาลพนา ประชุมหารือ เรื่องการพัฒนา “บริษัทพนาพรรณ วิสาหกิจ เพื่อสังคม”โดยมี นพ.ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง รองนายแพทย์ สสจ.อำนาจเจริญ ,นพ.อมรธีร์ ศรีสะอาด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนา ,นพ.นพพล ธาดากุล ผอ.รพ.ชานุมาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา ต้อนรับคณะอาจารย์ดร.อนุรักษ์ เรืองรอบ และ อ.สมประสงค์ พยัคฆพันธ์

ร่วมประชุมฯโดยมีประเด็นการหารือ ร่วมกันออกแบบการพัฒนาสู่ “บริษัทพนาพรรณ วิสาหกิจ เพื่อสังคม”กรอบทางกฏหมายแนวทางการอนุญาตให้ “บริษัทพนาพรรณ วิสาหกิจ เพื่อสังคม” วิสาหกิจชุมชน SME ได้ร่วมใช้ประโยชน์จากโรงงาน GMP (ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเวชสำอางค์) โรงพยาบาลพนา

ข่าวโดย : เอกฤทธิื ช่วงโชติ