ประชุมโครงการฯการแพทย์แผนไทยฯ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโรพยาบาลพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้มีการจัดประชุมอบรมด้านการแพทย์แผนไทย เครือข่ายแพทย์แผนไทยอำเภอพนาและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนา จำนวน 50 คน โดยมี ทพ.ปิติฤกษ์ อรอินทร์ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการฯ

โดยมีเนื้อหาในส่วนของการติดตามตัวชี้วัดแผนงานและการอบรมการใช้ยาสมุนไพรกับผู้ป่วยในโรคต่างๆ โดยมีวิทยากรเภสัชกรฐิติมา ทวีท้าว เป็นผู้บรรยายความรู้ และ นายปฐมพงศ์ มีธรรม แพทย์แผนไทย เป้นผู้บรรยายเนื้อหาดานการแพทย์แผนไทยกับการรักษาโรคต่างๆ

ข่าวโดย ธานี สุขไชย