ประเมิน WHO

มูลนิธิแพทย์แผนไทยพนา
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น.

********


โรงงานผลิตยาสมุนไพร ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา โรงพยาบาลพนา นำโดย ภก.บิติมา ทวีท้าว รองหัวหน้าฝ่ายผลิต และทีมงานสสจ.อำนาจเจริญ นส.บิติมา โสภาลุน แพทย์แผนไทย สสจ.อำนาจเจริญ รับการตรวจประเมินมาตรฐานเพื่อต่ออายุมาตรฐาน GMPs เเละยกระดับกระบวนการผลิตสมุนไพรให้ได้มาตรฐานกระบวนการผลิตยาสมุนไพร ของจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีทีมคณะกรรมการประเมินมาตรวจมาตรฐานทั้งภายในและนอกอาคาร

ภาพข่าว : ธานี สุขไชย 29/06/2561 เวลา 13.30 น.