มหกรรมแพทย์แผนไทย ภาคอิสาน #12

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 12 “เมืองมุก 250 ปี วิถีภูมิปัญญา อารยธรรมลุ่มน้ำโขง เชื่อมโยงอินโดจีน ” ณ โรงแรมมุกดาหารแกนด์ จ.มุกดาหาร ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 พบการนิทรรศการผลงานแพทย์แผนไทย แพทย์พื้นบ้าน การสาธิตการตรวจ รักษาด้วยศาสตร์ต่างๆ ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ของภาคอิสาน และกิจกรรมในงานตลอด ฟรี….

ข่าวโดย ธานี สุขไชย