ผอ.รับนักเรียนทุน ฯ ปี 2562

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์แพทย์แผนไทยพนา โรงพยาบาลพนา นพ.อมรธีร์ ศรีสะอาด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนา พร้อมกับเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย ได้ต้อนรับและปฐมนิเทศคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำนาจเจริญ ซึ่งมีแพทย์ ทันตะแพทย์ เภสัชกร และอื่นๆ ที่จบใหม่ ประจำปี 2562 พร้อมปฏิบัติงานสาธารณสุขในจังหวัดอำนาจเจริญ

พร้อมกับรับฟังการบรรยายกิจกรรมการดำเนินงานแพทย์แผนไทย และเยี่ยมชม ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา กิจรรมการให้บริการ และการปฏิบัติงาน รพ.พนา แห่งใหม่

ข่าวโดย ธานี สุขไชย