ผอ.ต้อนรับ ม.ร.ว.จิยากร อาภากรเสสะเวช

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.2561 เวลา 16.00 น. นพ.ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนาต้อนรับ ม.ร.ว.จิยากร อาภากรเสสะเวช ประธานโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”พร้อมคณะผู้ติดตามโครงการ และบรรยายเนื้อหากิจกรรมการดำเนินงานแพทย์แผนไทยและเมืองสมุนไพรอำนาจเจริญ รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมของพื้นที่และการดำเนินงาน

ข่าวโดย : ธานี สุขไชย