ผอ.อวยพร นศ.มหิดล 1/2015

ผอ.ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง กล่าวอวยพร นศ.ฝึกจบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์ของนักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ ม.มหิดล รอบที่ 1 ขอให้น้องหมอโชคดีทุกท่านและให้ประสบความสำเร็จในฐานะคำว่า “หมอมือเปล่า”และเป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่ดี จากอาจารย์พี่เลี้ยงทุกท่าน

โดย ธานี สุขไชย