ข่าวรับสมัครงาน

1. ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ โดยโรงพยาบาลพนาประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62 : โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ณ 20 ส.ค.61 http://www.phanahospital.go.th/UserFiles/File/2merged%20(pdf.io)%20(2).pdf

2. ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ โดยโรงพยาบาลพนาประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62 : โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ณ 20 ส.ค.61 http://www.phanahospital.go.th/UserFiles/File/1merged%20(pdf.io)%20(1).pdf

3. รับย้าย/ รับโอนข้าราชการ สังกัดโรงพยาบาลอำนาจเจริญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญhttp://www.amnathos.moph.go.th/view_news.php?id=197

4. ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนเป็นนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา) ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ถึง 4 กันยายน 2561 แก้ไขเอกสารเพิ่มเติม http://www.amno.moph.go.th/amno_new/files/prakat%20s_.pdf

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 14.25 น.