ประชุมจัดทำผ้าป่าศูนย์แพทย์แผนไทยพนา 2562

ประชุมคณะกรรมการจัดทำผ้าป่าศูนย์แพทย์แผนไทยพนา 2562

วันที่ 14 กุมภาพันธ? 2562 ณ ศูนย์แพทย์แผนไทยพน

*****

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30.น. ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการฯ ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา โรงพยาบาลพนา นายปรัชญา พิมพาแป้น นายอำเภอพนาและประธานคณะกรรมการฯ ,คุณพ่อสุวรรณ สิงห์นาค ประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลพนาและศูนย์แพทย์แผนไทย,นพ.อมรธีร์ ศรีสะอาด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนา,นายกเทศมนตรี,นายกองค์การบริหารส่วนตำ บลทุกแห่งอำเภอพนา,ผกก.สถานีตำรวจภูธรพนา, หัวหน้า รพ.สต. ผู้นำชุมชน กำนัน ตัวแทนประชาชนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมประชุมวางแผนและติดตามการดำเนินงานการจัดเตรียมผ้าป่าเพื่อจัดซื้อที่ดินมอบให้แก่ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา โรงพยาบาลพนา ครั้งที่ 2 เพื่อการพัฒนาพื้นที่และต่อยอดกิจกรรมการดำเนินงานแพทย์แผนไทยของอำเภอพนา

โดยคณะกรรมการจัดทำผ้าป่าสามัคคีศูนย์แพทย์แผนไทย มีมติเห็นชอบในการกำหนดวันถวายผ้าป่าคือวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา เพื่อสมทบทุนจัดซื้อที่ดินจำนวน 11 ไร่เศษ บริจาคแก่ศูนย์แพทย์ แผนไทยพนา โรงพยาบาลพนาสำหรับการขยายและดำเนินการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยให้เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนในอำเภอพนาและจังหวัดอำนาจเจริญ

ท่านใดที่สนใจติดต่อร่วมทำบุญในครั้ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 045-463366,088-378-8452 หรือตามประกาศของศูนย์แพทย์แผนไทยพนา หรือ โรงพยาบาลพนา แห่งใหม่

 

ข่าวโดย ธานี สุขไชย 14.02.62