ฝางเสน

ฝางเสน

ชื่อวิทยาศาสตร์ Caesalpinia sappan L.

วงศ์  Leguminosae

สรรพคุณ แก่นฝาง รสขื่นขมหวาน ฝาด รับประทานเป็นยาบำรุงโลหิตสตรี ขับประจำเดือน

แก้ปอดพิการ ขับหนอง ทำโลหิตให้เย็น รับประทานแก้ท้องร่วง แก้ธาตุพิการ

แก้ร้อน แก้โลหิตออกทางทวารหนักและเบารักษาน้ำกัดเท้า แก้คุดทะราด แก้เสมหะ แก้โลหิต แก้เลือดกำเดา