พนาพรรณออกบูท

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา โรงพยาบาลพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมจัดนิทรรศการโชว์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพต้นแบบเมืองสมุนไพรจังหวัดอำนาจเริญในงาน “มหกรรมสินค้าออร์แกนิค ” ณ ศาลากลางอุบลราชธานีเดิม โดยมีแพทย์แผนไทยให้ความรู้และให้คำปรึกษาด้าการใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร พนาพรรณ โดย พท.ยุภาพร สราญรมย์

ข่าวโดย ธานี สุขไชย