ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองสมุนไพรอำนาจเจริญฯ

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองสมุนไพรอำนาจเจริญฯ

11 ธันวาคม 2561  ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

************

ข่าวโดย ธานี สุขไชย