พัฒนาแรงงาน จ.อำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาแรงงาน จ.อำนาจเจริญ ออกเยี่ยมศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านการนวดไทย โรงพยาบาลพนา เพื่อประเมินหลักสูตรและศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน

ข่าวโดย ธานี สุขไชย