วิดิทัศน์อาคารปฏิบัติการฯ

วิดิทัศน์พิธีเปิดอาคารปฏิบัติการฯ 

จัดทำโดย ธานี สุขไชย งานเปิดอาคารปฏิบัติการแพทย์แผนไทย ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา เมื่อวันที่ 30 พ.ค.2560

****

จัดทำโดย ธานี สุขไชย งานเปิดอาคารปฏิบัติการแพทย์แผนไทย ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา เมื่อวันที่ 30 พ.ค.2560