พ่อเมืองอำเภอพนา

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาตอนรับ ว่าที่ร้อยตรี สมโภชน์ สุดคล้าย นายอำเภอพนา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันตำบลพระเหลา ปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์แผนไทย คลินิกกัญชาทางการแพทย์และเยี่ยมชมงานผลิตและแปรรูปสมุนไพร

ข่าวโดย:งานประชาสัมพันธ์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพนา