ภาษาละตินกับคำสั่งใช้ยา

ภาษาละตินกับคำสั่งใช้ยา

โดยอาจารย์ ฐิติมา ทวีท้าว ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลพนา

*** ใช้เพื่อเป็นสื่อการสอนประสบการณ์วิชาชีพ ใน รพ.พนา เท่านั้น ***

โดย ฐิติมา ทวีท้าว