ภาษาละตินในคำสั่งการใช้ยา

สื่อการสอนสำหรับนักศึกษา : ภาษาละตินในคำสั่งการใช้ยา โดย ภก.ฐิติมา ทวีท้าว