มะกรูด

มะกรูด

ชื่อวิทยาศาสตร์ Citrus hystrix  DC.

วงศ์  Rutaceae

สรรพคุณ ราก  กระทุ้งพิษ แก้ฝีภายในและแก้เสมหะเป็นพิษ

ใบ มีน้ำมันหอมระเหย

ผล น้ำคั้นจากผล  ใช้แต่งกลิ่น สระผมรักษาชันนะตุ รังแค ทำให้ผมสะอาด

ผิวจากผล ปรุงเป็นยาขับลมในลำไส้ แก้แน่น เป็นยาบำรุงหัวใจ