มะยม

มะยม

ชื่อวิทยาศาสตร์ Phyllanthus acidus  (L.) Skeels

วงศ์  Euphorbiaceae

สรรพคุณ ใบตัวผู้   แก้พิษคัน แก้พิษไข้หัว เหือด หัด สุกใส ดำแดง ปรุงในยาเขียว และใช้เป็นอาหารได้

ผลตัวเมีย ใช้เป็นอาหารรับประทาน

รากตัวผู้  แก้ไข้ แก้โรคผิวหนัง แก้ประดง แก้เม็ดผื่นคัน ขับน้ำเหลืองให้แห้ง