มะสังข์

 

มะสังข์

ชื่อวิทยาศาสตร์ Feroniella lucida  (Scheff.)  Swingle

วงศ์  Rutaceae

สรรพคุณ ยอดอ่อนรับประทานเป็นผักกับลาบ ซุปหน่อไม้ ผลปรุงน้ำพริกหรือใส่แกง  ผลรับประทานได้ มีรสเปรี้ยว