ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน

ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน  โดย เภสัชกร ฐิติมา ทวีท้าว โรงพยาบาลพนา

**ใช้เพื่อประกอบการสอนทักาะความรู้ด้านสมุนไพร