รพ.ตระการฯ

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.ศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพนา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รพ.ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนามาตรฐาน GMP ในการผลิตสมุนไพรและการพัฒนาระบบริการแพทย์แผนไทย ทั้งในด้านคลินิกพิเศษ คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย เป็นต้น

โดย ธานี สุขไชย