รพ.พนา จัดนิทรรศการ เขตฯ10

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา โรงพยาบาลพนา ร่วมจัดนิทรรศการโชว์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมาตรฐานรางวัล PMHA ในการประชุมสรุปผลการตรวจราชการและพัฒนางานสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2563 ณ โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยทีมเภสชักรและแพทย์แผนไทย รพ.พนา

ข่าวโดย ธานี สุขไชย