รพ.พนา รับ 3 รางวัล

ผลงานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2557 ผลงานเด่น และรับรางวัล 3 รางวัล

******

งานมหกรรมสมุนไพรและแพทย์แผนไทย ฯ ระดับภาคอิสาน ประจำปี 2557 ณ หอประชุม มรภ สกลนคร จังหวัดอำนาจเจริญ โรงพยาบาลพนาได้เข้าร่วมประกวดผลงานวิชาการและวิจัย รวมถึงประกวดการทำลูกประคบสมุนไพรพร้อมลีลา ได้รับรางวัลรองชนะเงิสอันดับ 1 ซึ่งนำทีมดดย หน.มนัส แก้วพิกุล นักการจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และหมอพื้นบ้านอำเภอพนาได้รับรางวัลหมอพื้นบ้านดีเด่นระดับประเทศ พ่อหมอพุทธา ตาบุดดา พร้อมหมอไทยดีเด่น พ่อฮุน มีศรี ประธานหมอพื้นบ้านอำเภอพนา และผลงานวิชาการเด่น นายธานี สุขไชย อันดับ 1 เรื่อง ศาสตร์การนวดเท้ากับอาการมึนชา  พร้อมกันนี้ รพ.พนา ยังได้ร่วมจัดนิทรรศการแพทย์แผนไทยและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรพนา ซึ่งเป็นผลผลิตสมุนไพรของจังหวัดอำนาจเจริญ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ลูกประคบลีลา

ซ้ายรูป รางวัลหมอพืนบ้าน พ่อพุทธา ตาบุดดา ,กลาง ผลงานวิชาการดีเด่น พทป.ธานี สุขไชย ,ขวารูป หมอไทยดีเด่น พ่อฮุน มีศรี

ทีมงานจัดนิทรรศการและร่วมแสดง นำทีมโดย แม่มนัส แก้วพิุล ,นางม้วน ทองห่อ,นายธานี สุขไชย,นส.กรวรรณ ทองรอด,นส.เพ็ญศรี คำภา,นส.บรรจงรักษ์ เผ่าผม,นส.ปุ,นายลีซอ,พ่อพุทธา ตาบุดดา

ข่าว โดย ธานี สุขไชย