รพ.สส.พท อำนาจเจริญ

รับประเมิน รพ.สส.พท อำนาจเจริญ
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 : 13.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์แพทย์แผนไทยพนา

**********งานคลินิกบริการแพทย์แผนไทย คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา นำโดย พท.ปรีชา พึ่งโพธิ์ หัวหน้าคลินิกบริการฯและเจ้าหน้าที่เครือข่ายแพทยืแผนไทย และนายธานี สุขไชย รวมถึงแพทย์แผนไทย ทั้ง 5 รพ.สต.ของอำเภอพนา บริการฯต้อนรับคณะกรรมการประเมินมาตรฐาน รพ.สส.พท.จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2561 พร้อมให้คำแนะนำในการพัฒนางานต่อไป

โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ สสจ.อำนาจเจริญ เป้นประธานในการประเมิน ซึ่งผลการปรเิมนอยู่ในระดับดีเยี่ยม และมีส่วนพัฒนาต่อยอดไปสู่ต้นแบบของจังหวัดอำนาจเจริญต่อไป รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากทีมงานแพทย์แผนไทยอำเภอต่างๆ เช่น หัวหน้าแพทย์แผนไทย รพ.อำนาจเจริญ คุณนิยม สาระไทย เป็นต้น

ภาพข่าว : ธานี สุขไชย 7/06/2561 13.30. น.