รองผู้บริหารฯ ประชุมผ้าป่าศูนย์ฯ

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. รองผู้บริหารโรงพยาบาลพนาและศูนย์แพทย์แผนไทยพนา หน. วิไล ใจแก้ว ร่วมประชุมกีฎาผ้าป่าศูนย์ฯ โดยมีคุณพ่อสุวรรณ สิงห์นาค เป็นประธานประชุมในครั้งนี้ มีเนื้อในส่วนของการเตรียมเอกสารกีฎาผ้าป่าสบทบทุนซื้อที่ดินศูนย์แพทย์แผนไทย ที่จะจัดในอีก 2 เดือนข้างหน้า เพื่อจะได้ประชาสัมพันธ์และเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำผ้าป่าฯถัดไป

ข่าวโดย : ธานี สุขไชย