รับทัวร์พัฒนาชุมชนจังหวัด

รับดูงานทัวร์พัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 13.40-16.00 น.

*****************

เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 13.40-16.00 น. ณ ศูนย์แพทน์แผนไทยพนา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อด้านศึกษาการท่องเที่ยวนววิถีชุมชน อำเภอพนา โดยเข้าเยี่ยมชมศูนซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวดอำนาจเจริญ

พท.ศิริวรรณ เที่ยงตรง บรรยายประวัติความเป็นมาของศูนย์แพทย์แผนไยพนา และความสำคัญของศูนย์แพทย์แผนไทยกับวิถีชุมชน เขตหมู่บ้านพนานต์ หมู่ 10 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ

โดยผู้เข้าเยี่ยมชมมีทั้งหัวหน้าส่วนราชการ นักท่องเที่ยวและผู้นำชุมชนต่างๆที่ศึกษาการดำเนินงานศูนย์แพทย์ฯและเลือกชมสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พนาพรรณ

ข่าวโดย : ธานี สุขไชย/ภาพ:ทิพย์วัลย์