รับนิเทศ อาจารย์ ม.พะเยา

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายธานี สุขไชย และ นส.ทิพวัลย์ โดคม อาจารย์พี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึก รพ.พนา รับการนิเทศจากคณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยาจำนวน 4 ท่านเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนในส่วนของการรับฝึกนักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ประจำปี 2563 ในครั้งนี้

ข่าวโดย ธานี สุขไชย