รับรองนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น.ณ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นพ.อมรธีร์ ศรีสะอาด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา ร่วมต้อนรับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญเพื่อรับฟังความคิดเห็นและร่วมกันหาแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและร่วมจัดแสดงนิทรรศการเมืองสมุนไพรและกัญชาทางการแพทย์

ซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญ ได้นำเสนอ โครงการเมืองสมุนไพรและการเข้าถึงบริการแพทย์แผนไทย จังหวัดอำนาจเจริญ โดย นพ.ปฐมพงษ์ ปรุโปร่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลโครงการเมืองสมุนไพร(Herbal City)จังหวัดอำนาจเจริญ

ข่าวโดย ธานี สุขไชย