รับนักเรียนแพทย์ใช้ทุน 61

เมื่อวัน 21 กันยายน 2561 นายปฐมพงษ์ มีธรรม แพทย์แผนไทย รพ.พนา และคณะเจ้าหน้าที่ ต้อนรับแพทย์ พยาบาลบรรจุใหม่ 61 สำนักงานสาธารณสุขจุงหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 20 ท่าน มาศึกษาดูงานกิจกรรมการให้บริการแพทย์แผนไทย รพ.พนา

ข่าวโดย : ต้นกล้วย