ลิ้นฟ้า

 

เพกา

ชื่อวิทยาศาสตร์ Oroxylum indicum  (L.) Kurz

วงศ์  Bignoniaceae

สรรพคุณ ราก  มีรสฝาดเย็น ขมเล็กน้อย ใช้บำรุงธาตุ  เจริญอาหาร แก้ท้องร่วง แก้บิด แก้ไข้สันนิบาตใช้ภายนอก รากฝนกับน้ำปูนใส ทาแก้อาการอักเสบ ฟกบวม

ฝักอ่อน  รับประทานเป็นผัก ช่วยในการขับผายลม บำรุงธาตุ

เมล็ด ใช้เป็นยาถ่าย เมล็ดแก่ใช้เป็นยาระบาย แก้ไอ ขับเสมหะ

เปลือกต้น รสฝาดเย็น และขมเล็กน้อย เป็นยาสมานแผล ทำน้ำเหลืองให้เป็นปกติ ขับน้ำเหลืองเสีย ขับเลือดดับพิษโลหิต บำรุงโลหิต แก้เสมหะจุกคอ ขับเสมหะ แก้บิด แก้อาการจุกเสียด