ผู้ว่าอำนาจฯศูนย์ฯ

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 นพ.อมรธรี์ ศรีสะอาด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ รพ.พนา ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์แพทย์แผนไทยพนา โรพยาบาลพนา เยี่ยมชมกระบวนการผลิตและแปรรูปสมุนไพร ระบบการให้บริการแพทย์แผนไทยในช่วงการควบคุมโรค COVID-2019 พร้อมกับบรรยายผลการดำเนินงานแพทย์แผนไทยและแผนพัฒนากระบวนการแปรรูปสมุนไพร และเมืองสมุนไพรอำนาจเจริญ

โดย ธานี สุขไชย