วิดิทัศน์ศูนย์ 2010

วิดิทัศน์ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา 

เผยแพร่เมื่อ 26 ต.ค. 2010

**********

เผยแพร่เมื่อ 26 ต.ค. 2010

“ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาเป็นศูนย์การแพทย์แผนไทยครบวงจร บริการคลินิก แพทย์แผนไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ รักษาและฟื้นฟู ผลิตและจำหน่ายยาสมุนไพรที่มีคุณภาพโดยเน้นการใช้สมุนไพรคุณภาพดีในท้องถิ่น เป็นศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทย ศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทย ส่งเสริมองค์ความรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ผสมผสานกับการแพทย์แผนปัจจุบัน”