ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน

การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน

ต้อนรับคณะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ 3 จังหวัดอำนาจเจริญ

*********

ศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพนา

เผยแพร่เมื่อ 24 ม.ค. 2014 ธานี สุขไชย