รพ.สิรินธร ศึกษาคลินิกกัญชาฯ รพ.พนา

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. โรงพยาบาลพนา นำโดย นพ.อมรธีร์ ศรีสะอาด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนา และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี นำโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร นายแพทย์วรุตม์ เกตุสิริ และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ร่วมศึกษาดูงานการให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลนำร่องของประเทศ

คณะศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมชมคลนิกกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลพนา และการดำเนินงานของศุนย์แพทย์แผนไทยพนา

ขอขอบคุณ ผอ.รพ.และเจ้าหน้าที่ รพ.สิรินธร ทุกๆท่านครับ

ข่าวโดย ธานี สุขไชย