ศูนย์แพทย์แผนไทย สรุปผลงาน

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลพนา กลุ่มงานศูนย์แพทย์แผนไทย ได้เข้าร่วมสรุปผลงานการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพนา ไตรมาสที่ 2 ทำอันดับรางวัล รองชนะเลิสอันดับที่ 1 โดยเข้ารับมอบรางวัลจาก นพ.อมรธีร์ สรีสะอาด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนา รับโดย ภก.เอกฤทธิ์ ช่วงโชติ หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก รพ.พนา

ข่าวโดย: ธานี สุขไชย