สมทบทุนซื้อที่ดินศูนย์แพทย์ฯ


คณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลพนาและศูนย์แพทย์แผนไทยพนา ร่วมกับชาวพนา ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาเป็นกุศลทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี “เพื่อสมทบทุนซื้อที่ดินในการพัฒนาศูนย์แพทย์แผนไทยพนา”

คณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลพนาและศูนย์แพทย์แผนไทยพนา ร่วมกับชาวพนา ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาเป็นกุศลทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี “เพื่อสมทบทุนซื้อที่ดินในการพัฒนาศูนย์แพทย์แผนไทยพนา” ณ ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา โรงพยาบาลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา หรือ รพ.พนา แห่งใหม่ เบอร์โทรติดต่อ 0985852421 ,0872531834 และขอเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานในงานทอดผ้าป่า วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 07.30-12.30 น. ติดต่อสอบถามโรงทาน ได้ที่ 084-3598533

คณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลพนา ขอกราบขอบพระคุณและขออนิสงค์จากการร่วมทำบุญจงดลบันดาลให้ทุกท่านมีความสุข อายุ วรรณ สุขะ พละ เจริญกันถ้วนหน้าทุกท่านๆ

ข่าวโดย : ธานี สุขไชย