สมุนไพรกระเจี้ยบ

สื่อสมุนไพรความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย สำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง นศ.วทก. จ.นนทบุรี