สมุนไพรกับโรคเบาหวาน

สื่อเพื่อการสอน: สมุนไพรกับโรคเบาหวาน : จัดทำโดย พทป.ธานี สุขไชย