สมุนไพรยาฝน อำเภอพนา

สมุนไพรยาฝน อำเภอพนา

โดย ธานี สุขไชย แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

**********

 

โดย ธานี สุขไชย แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ