สมุนไพรในครัวเรือน@thanee

สมุนไพรในครัวเรือน@thanee

นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพแพทย์แผนไทย รพ.พนา จ.อำนาจเจริญ นศ.ปลายฝน พลายงาม (วทก.) 2561/1

ดูแลโดยธานี สุขไชย

 

ดูแลโดยธานี สุขไชย