สมุนไพร พนาพรรณ

แผ่นพับสมุนไพร พนาพรรณ ถวายองค์สมเด็จพระเทพฯ ณ บ้านป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ จัดทำโดย : พทป.ธานี สุขไชย