สมุลแว้ง

สมุลแว้ง

ชื่อวิทยาศาสตร์ Cinnamomum bejolghota  (Buch.-Ham.) Sweet

วงศ์ Lauraceae

สรรพคุณ เปลือกต้น หอมฉุน รสร้อนปร่า แก้ลมวิงเวียน และลมที่ทำให้ใจสั่น แก้พิษหวัด กำเดา ขับลมในลำไส้ แก้ธาตุพิการ

 

โดย ภก.ฐิติมา ทวีท้าว