สลัดได (กะลำพัก)

สลัดได (กะลำพัก)

ชื่อวิทยาศาสตร์ Malayan Spurge Tree

วงศ์ Euphorbiaceae

สรรพคุณ ยางจากต้น มีพิษระคายเคือง ต้องลดความเป็นพิษโดยนึ่งยางให้สุก แล้วตากให้แห้งใช้เป็นยาถ่ายอย่างแรง ยางสดใช้เป็นยากัดหูด ควรระมัดระวังในการใช้

เพราะพบสาร 3-0-Angeloylingenol ซึ่งเป็นสารร่วมก่อมะเร็ง (Co-Carcinogen) ต้นที่แก่จัดจะเกิดแก่นแข็งเรียกว่า กะลำพัก มีกลิ่นหอม ใช้แก้ไข้

โดย ภก.ฐิติมา ทวีท้าว