พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.อำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ผอ.พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ นายวิระ อุ่นอก เยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการพทย์แผนไทยและการพัฒนาบุคลากรผู้ช่วยแพทย์แผนไทยของจังหวัดอำนาจเจริญและร่วมปรึกษาหารือแนวทางการเปิดอบรมหลักสูตรการอบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 150 ซม.-372 ซม. ในปี 2563

เพื่อส่งเสริมอาชีพของประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญ และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของพื้นที่ โดยมี นพ.อมรธีร์ ศรีสะอาด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนา และคณะเจ้าหน้าที่ฯร่วมต้อนรับและเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ข่าวโดย ธานี สุขไชย