พัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น.เภสัชกรเอกฤทธิ์ ช่วงโชติ รองผู้อำนวยการศุนย์แพทย์แผนไทยพนา ฝ่ายวิชาการ และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ฯ ร่วมต้อนรับคณะผู้ปลุกสมุนไพร เกษตรกร และคณะผู้เข้าศึกษาดูงานของสำนักงานเกษตรอำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีษะเกษ จำนวน 50 คน

เยี่ยมชมและรับการอบรมหลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพร เพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจสำหรับประชุมชน และการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกพืชสมุนไพรในเขตพื้นที่

ข่าวโดย ธานี สุขไชย