สาธิตนวดนายกรัฐมนตรี

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2561 เวลา 12.45 น.

****

เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์แพทย์แผนไทยพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยจะรับฟังบรรยายสรุปโครงการเมืองสมุนไพรอำนาจเจริญ และ ชมการดำเนินการการสร้างเครือข่ายผู้ปลูกสมุนไพรในชุมชน การผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรหมอพื้นบ้าน และ การส่งเสริมการใช้สมุนไพรในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน

นายธานี สุขไชย ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ รพ.พนา ผู้ทำหัตถการคลายกล้ามเนื้อท่าน นายกรัฐมนตรี โดยใช้การนวดแบบราชสำนัก โดยใช้เวลาสาธิต ประมาณ 10-15 นาที สร้างความประทับใจแก่ท่านายกฯและรัฐมนตรีอีกหลายท่าน

โดยทางศูนย์แพทย์แผนไทยพนาได้เตรียม แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สาธิตการนวดประคบตัว เป็นเวลา 10 นาที ให้กับนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรี ที่ร่วมคณะ เพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยจากการลงพื้นที่ปฏิบัติราชการด้วย

ภาพข่าว: สถานีโทรทัศน์ ช่อง 7ch